รางวัลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ seoul international invention fair 2017

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติในงาน seoul international invention fair…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 2 ธันวาคม 2017