ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติในงาน seoul international invention fair…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เมื่อ วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2017