การประกวดโครงงานด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวที Seoul International Invention Fair 2017

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 4 ธันวาคม 2017