โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) และ วิชาคณิตศาสตร์ (MATH GENIUS)

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 นำโดย ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 3 ธันวาคม 2017