วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 นำโดย ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017