5 ธันวาคม “วันสำคัญของชาติ” “วันพ่อแห่งชาติ” และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้