ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โดย ดร.สมร ปาโท แสดงความยินดีพร้อมมอบเกียรติบัตร…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เมื่อ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2017