โครงการทดสอบภาษาอังกฤษ General English Proficiency Test ครั้งที่ 32

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โดย ดร.สมร ปาโท แสดงความยินดีพร้อมมอบเกียรติบัตร…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 6 ธันวาคม 2017