เมื่อวันจันทร์ที่11 ธันวาคม 2560 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนได้ดำเนินงาน ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เมื่อ วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2017