รางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ kaohsiung international invention & design expo

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน kaohsiung…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 9 ธันวาคม 2017