ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน kaohsiung…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เมื่อ วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2017