เช้าเวลา 08.00 น.วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ดร.สมร ปาโท…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เมื่อ วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2017