กิจกรรมสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นประธานจุดเทียนพุทธบูชาพระศรีร…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 25 มกราคม 2018

การแข่งขันความรู้ทางคณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความยินดีและมอบโล่รางวัลกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 17 ธันวาคม 2017

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทา…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 7 มกราคม 2018

การจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

9 มกราคม 2561 งานส่งเสริมโครงงานนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จัดให้มีการจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงานของนัก…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 9 มกราคม 2018

กิจกรรมสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ

นายกชปณฏ สุทธปัญญากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานจุดเทียนพุทธบูชาพระศรีรัตนตรัย และกล่าวเปิดงานกิจกรร…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 25 มกราคม 2018