การจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

9 มกราคม 2561 งานส่งเสริมโครงงานนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จัดให้มีการจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงานของนัก…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 9 มกราคม 2018

กิจกรรมสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ

นายกชปณฏ สุทธปัญญากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานจุดเทียนพุทธบูชาพระศรีรัตนตรัย และกล่าวเปิดงานกิจกรร…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 25 มกราคม 2018