ประกาศ… เรียกบัญชีสำรอง ( 1 – 34 ) รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองลำดับที่ 1 – 34 ( >>รายชื่อดังแนบ<< ) รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ทั้งนี้หากไม่มาดำเนินการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสำรองในลำดับต่อไปแทนนักเรียนที่สละสิทธิ์การเข้าเรียนดังกล่าวจนครบตามจำนวนที่กำหนด

ประกาศ… เรียกบัญชีสำรอง ( 1 – 19 ) รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองลำดับที่ 1 – 19 ( >>รายชื่อดังแนบ<< ) รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ทั้งนี้หากไม่มาดำเนินการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสำรองในลำดับต่อไปแทนนักเรียนที่สละสิทธิ์การเข้าเรียนดังกล่าวจนครบตามจำนวนที่กำหนด

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันงานนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 หัวข้อ นวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ชื่อผลงาน Fitbelt

เช้าวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย ปทุมธานี ให้เกียรติมอบรางวัลและก…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 12 กุมภาพันธ์ 2018

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปี 2561 (แชมป์ติดต่อกัน 5 สมัยในระดับภูมิภาคและกลุ่มเครือข่าย)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ครั้งนี้ด้วยนะคะ

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 7 กุมภาพันธ์ 2018

การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดร..สมร ปาโท ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน …

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 5 กุมภาพันธ์ 2018