16ก.พ./18

กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับโรงเรียน Ritsumeikan Keisho Senior High School, Sapporo Kaisei Secondary School และ International Christian University High School โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น