การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (กตปน.) ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นำโดย ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนร…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 7 กุมภาพันธ์ 2018