รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันงานนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 หัวข้อ นวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ชื่อผลงาน Fitbelt

เช้าวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย ปทุมธานี ให้เกียรติมอบรางวัลและก…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 12 กุมภาพันธ์ 2018