กิจกรรมทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีไทย

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 16 กุมภาพันธ์ 2018