28ก.ย./18

ปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2/2561 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เรื่อง   แจ้งปฏิทินปฏิบัติงานโรงRead More…

28ก.ย./18

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค พนักงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี

ประกาศ   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาRead More…

27ก.ย./18

ประกาศ…เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค สาขาชีววิทยา

ประกาศ…โรงเรียนวิทยาศาสตร์Read More…

07ก.ย./18

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 งานทะเบียนวัดผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศRead More…