มอบรางวัล การประกาศผลรางวัล สอวน.(โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ) ประจำปีการศึกษา 2561