อังคาร. มิ.ย. 25th, 2019

เอกอักครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpccp.ac.th%2Fposts%2F235021750781065&width=500″ width=”500″ height=”709″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allow=”encrypted-media”></iframe>

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpccp.ac.th%2Fposts%2F235042864112287&width=500″ width=”500″ height=”709″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allow=”encrypted-media”></iframe>

ข่าวสารเรื่องล่าสุด