ประกาศ… เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561

กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่(เพิ่มเติม) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

แบบฟอร์ม ใบรับรองความประพฤตินักเรียน >> คลิกที่นี่ <<

ข่าวสารเรื่องล่าสุด