ประกาศ…ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 +ประกาศผลสอบเพิ่มเติม(รอบแรก)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 +ประกาศผลสอบเพิ่มเติม(รอบแรก)
**************************************************************************************

ประกาศผลสอบ >> คลิกที่นี่

ประกาศผลสอบเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

ข่าวสารเรื่องล่าสุด