ประกาศ…เรียกนักเรียนบัญชีสำรอง (ลำดับที่ ส106-ส121) รายงานตัวและมอบตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวและมอบตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปีการศึกษา 2563
—————————————————————————————

ตามที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี  ได้ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ จำนวน 144 คน เพื่อให้มารายงานตัวและมอบตัวยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียน ปรากฎว่านักเรียนมารายงานตัวและมอบตัวยืนยันสิทธิ์ไม่ครบจำนวนตามที่บัญชีที่ประกาศ    

จึงขอให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองลำดับที่  ส106 – ส121 ตามรายชื่อต่อไปนี้ 

ประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่  <<<
รายชื่อนักเรียน(แยกตามคณะสี)
ดาวโหลดเอกสารการมอบตัว

ทั้งนี้ หากไม่มาดำเนินการตามวัน  เวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน 
โรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสำรองในลำดับต่อไปทดแทนนักเรียนที่สละสิทธิ์การเข้าเรียนดังกล่าวต่อไป จนครบตามจำนวนที่กำหนด

 

ข่าวสารเรื่องล่าสุด