รายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียน 15/07/2563

รายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 15/07/2563

นักเรียนทั้งหมด 720 คน อยู่โรงเรียน 715 คน

หมายเหตุ : ม.3 ยังไม่เข้าโรงเรียน 3 คน (เรียนออนไลน์) ม.5 กลับบ้าน 1 คน (ขาเป็นแผล) ม.6 ลา 1 คน (ฝีที่หลัง)

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 2

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 3

อยู่โรงเรียน
จำนวน 91 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 91 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

อยู่โรงเรียน
จำนวน 144 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 144 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 5

อยู่โรงเรียน
จำนวน 146 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 146 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 6

อยู่โรงเรียน
จำนวน 142 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 142 คน 100%
ป่วย
0%

ข่าวสารเรื่องล่าสุด