รายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียน 16/07/2563

รายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 16/07/2563

นักเรียนทั้งหมด 720 คน อยู่โรงเรียน 714 คน

หมายเหตุ : ม.3 ยังไม่เข้าโรงเรียน 3 คน (เรียนออนไลน์) ม.4 ไปงานศพ 2 คน (ขาเป็นแผล) ม.6 ลา 1 คน (ฝีที่หลัง)

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 2

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 3

อยู่โรงเรียน
จำนวน 91 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 91 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

อยู่โรงเรียน
จำนวน 142 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 142 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 5

อยู่โรงเรียน
จำนวน 147 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 147 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 6

อยู่โรงเรียน
จำนวน 142 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 142 คน 100%
ป่วย
0%