รายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียน 20/07/2563

รายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 20/07/2563

นักเรียนทั้งหมด 720 คน อยู่โรงเรียน 706 คน

หมายเหตุ : ม.2 ยังไม่เข้าโรงเรียน 1 คน (ไปเรียนพิเศษ) ม.3 ยังไม่เข้าโรงเรียน 4 คน (เรียนออนไลน์/เรียนพิเศษ) ม.4 กลับบ้าน 3 คน (ไปงานศพ) (ขาเป็นแผล) ม.6 ลา 6 คน (ฟันคุด 1 /เรียนพิเศษ 5)

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 2

อยู่โรงเรียน
จำนวน 95 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 95 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 3

อยู่โรงเรียน
จำนวน 90 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 90 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

อยู่โรงเรียน
จำนวน 141 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 141 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 5

อยู่โรงเรียน
จำนวน 147 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 147 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 6

อยู่โรงเรียน
จำนวน 137 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 137 คน 100%
ป่วย
0%