รายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียน 21/07/2563

รายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 21/07/2563

นักเรียนทั้งหมด 720 คน อยู่โรงเรียน 713 คน

หมายเหตุ : ม.3 เรียนออนไลน์ที่บ้าน 3 คน / ม.4 ไปงานศพ 1 คน / ม.5 ลาไปสอบ 1 คน / ม.6 ลาเรียนพิเศษ 2 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 2

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 3

อยู่โรงเรียน
จำนวน 91 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 91 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

อยู่โรงเรียน
จำนวน 143 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 143 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 5

อยู่โรงเรียน
จำนวน 146 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 146 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 6

อยู่โรงเรียน
จำนวน 141 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 141 คน 100%
ป่วย
0%