ประกาศ… เรื่อง ข้อปฏิบัติและมาตรฐานป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) สำหรับผู้เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (รอบสอง) ในวันที่ 6 มีนาคม 2564