ติดต่องานรับนักเรียน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
เลขที่ 51 หมู่ 6 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร.02-5994462-4 ต่อ 113 มือถือ.098-2700187 หรือ 081-8035891