การประกาศผลสอบการคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

          การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง
          การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่สอบครอบทุกวิชา เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 จะประกาศผล ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 
ทางเว็บไซต์ www.pccp.ac.th/Student 
และติดติดประกาศ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
และทางจดหมายถึงตัวนักเรียนผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะตัวจริงและตัวสำรอง

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

          ผลสอบรอบสอง >>> คลิกที่นี่ <<<

          การขอดูคะแนนสอบคัดเลือกรอบสอง
          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ของสงวนสิทธิ์ในการอนุญาต
ให้เฉพาะนักเรียนที่ได้รับการประกาศผลสอบไม่ผ่านเท่านั้น ในการขอดูคะแนน โดยสามารถยื่นคำขอโดยตรง
ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยลัย ปทุมธานี ภายใน 5 วันทำการ หลังประกาศผลสอบ