ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก)

>> ดูผลสอบ <<

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสองทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 และติดประกาศที่โรงเรียน โดยใช้คะแนนผลการสอบรอบแรกที่ดำเนินการโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นเกณฑ์ จะประกาศรายชื่อจำนวน 500 คน ซึ่งพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ รวมกันสูงสุดเรียงตามลำดับ