การประกาศรายผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

          การประกาศผลสอบคัดเลือก
          การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่สอบทุกวิชาทั้ง 2 รอบเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ทั้งตัวจริงและสำรอง จะประกาศผลภายในวันที่
5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) และในเว็บไซต์ของโรงเรียน 

           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

        ผลสอบรอบสอง >>> คลิกที่นี่ <<<

          การขอดูคะแนนสอบคัดเลือกทั้งรอบแรกและรอบสอง

          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะนักเรียน
ที่ได้รับการประกาศผลสอบไม่ผ่านเท่านั้นในการขอดูคะแนน โดยสามารถยื่นคำขอโดยตรงได้ที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ภายใน 5 วันทำการ หลังประกาศผลสอบ