กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 13 – 16 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2560
ณ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

กำหนดการกิจกรรมการเรียนรู้วิชาลูกเสือและเนตรนารีแบบBlock course ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560
ณ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
 

ดาวโหลดกำหนดการ >>คลิกที่นี่<<