ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 1-31  สิงหาคม  2560

          ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561 จำนวน 144 คน
โดยรับจากนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 
ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภท ทุกสังกัด ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์) ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และกรุงเทพมหานคร 

ประกาศรับสมัครนักเรียน… คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : โทร. 02-5994461-4  ต่อ  113  หรือ 081- 8035891 

ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครได้ที่แถบเมนูด้านบนของเว็บไซต์ ดังรูปภาพด้านล่าง