08ส.ค./18

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสRead More…

16ก.พ./18

กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับโรงเรียน Ritsumeikan Keisho Senior High School, Sapporo Kaisei Secondary School และ International Christian University High School โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น