ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้ให้การ…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 12 ธันวาคม 2017

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันจันทร์ที่11 ธันวาคม 2560 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนได้ดำเนินงาน ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 12 ธันวาคม 2017

กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 3 ธันวาคม 2017