รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันงานนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 หัวข้อ นวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ชื่อผลงาน Fitbelt

เช้าวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย ปทุมธานี ให้เกียรติมอบรางวัลและก…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 12 กุมภาพันธ์ 2018

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปี 2561 (แชมป์ติดต่อกัน 5 สมัยในระดับภูมิภาคและกลุ่มเครือข่าย)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ครั้งนี้ด้วยนะคะ

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 7 กุมภาพันธ์ 2018

การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดร..สมร ปาโท ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน …

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 5 กุมภาพันธ์ 2018

การแข่งขันความรู้ทางคณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความยินดีและมอบโล่รางวัลกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 17 ธันวาคม 2017

Hong Kong International Invention Innovation and Entrepreneurship Exhibition (HKIE 2017)

เช้าเวลา 08.00 น.วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ดร.สมร ปาโท แสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ไปแข่งขันโครงงานระด…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 13 ธันวาคม 2017