รางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ kaohsiung international invention & design expo

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน kaohsiung…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 9 ธันวาคม 2017

โครงการทดสอบภาษาอังกฤษ General English Proficiency Test ครั้งที่ 32

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โดย ดร.สมร ปาโท แสดงความยินดีพร้อมมอบเกียรติบัตร กับนักเรียนที่มีผลการทด…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 6 ธันวาคม 2017

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภท College of Technology Student Program

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี แสดงความยินดีกับนายสุวิจัก…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 6 ธันวาคม 2017

โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) และ วิชาคณิตศาสตร์ (MATH GENIUS)

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 นำโดย ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี แสดงความยินดีพร้อมมอบโล่รา…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 3 ธันวาคม 2017

การประกวดโครงงานด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวที Seoul International Invention Fair 2017

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 4 ธันวาคม 2017