28ก.ย./18

ปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2/2561 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เรื่อง   แจ้งปฏิทินปฏิบัติงานโรงRead More…

07ก.ย./18

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 งานทะเบียนวัดผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศRead More…

08ส.ค./18

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสRead More…

13มี.ค./18

กำหนดการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการด้านการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และกิจกรรมการเรียนรู้วิชาลูกเสือและเนตรนารี Block course

ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการด้านการเรRead More…