08ส.ค./18

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสRead More…

13มี.ค./18

กำหนดการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการด้านการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และกิจกรรมการเรียนรู้วิชาลูกเสือและเนตรนารี Block course

ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการด้านการเรRead More…

06มี.ค./18

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และปฏิทินปฏิบัติการช่วงปิดภาคเรียน

       ตามที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวRead More…