01ต.ค./18

ประกาศ…บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค พนักงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

ประกาศ   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาRead More…

28ก.ย./18

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค พนักงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี

ประกาศ   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาRead More…

27ก.ย./18

ประกาศ…เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค สาขาชีววิทยา

ประกาศ…โรงเรียนวิทยาศาสตร์Read More…