สอวน.

ผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

สอวน. ค่าย 1-2556

สอวน. ค่าย 2-2556

สอวน. ค่าย 3-2556

ผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

สอวน. ค่าย 1-2557

สอวน. ค่าย 2-2557

สอวน. ค่าย 3-2557