ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน “12th Taipei International Invention Show & Technomart 2016”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักเรียนได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน "12th Taipei International Invention Show & Technomart 2016" จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ "ผลิตภัณฑ์ยืดอายุเงาะ" ซึ่งได้รับรางวัล Honorable Mention และ รางวัล Special Award จาก Chinese Innovation & Invention Society (TAIWAN) และในการนี้ รองผู้อำนวยการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เข้ามอบรางวัลให้กับโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

15110905_1330090680357092_442731183281980176_o

15110999_1330088693690624_8294884993784567282_o

15123114_1330088837023943_9002044664692831774_o

15123211_1330091620356998_2830315498847292802_o

15123401_1330090667023760_7204522627540690183_o

15123470_1330090537023773_1710073936183253919_o

15129450_1330091450357015_5931276849212079278_o

15137681_1330091643690329_6171731941734577855_o

15138400_1330087687024058_6714873621555032231_o

15157016_1330089407023886_1236525859040342737_o

15167587_1330090843690409_8223067905373479122_o

15168862_1330091023690391_5679513639510211461_o

15195819_1330089747023852_4629220480089557200_o