บรรยายพิเศษ เรื่อง Technological entrepreneurship key to world peace and prosperity โดย Dr. DAN SHECHTMAN นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ปี 2011 สาขาเคมี

ครูและนักเรียนจำนวน 50 คนเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ
เรื่อง Technological entrepreneurship key to world peace and prosperity
โดย Dr. DAN SHECHTMAN นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ปี 2011 สาขาเคมี
ในวันที่ 2 ธันวาคม เวลา 13.30-15.30 น ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

15267842_10154146050197005_6079320729651325102_n

15317820_10154143104847005_3382966946408883539_n

15317881_10154143104747005_2642250402186675874_n

15319214_10154145515982005_514536231046940494_n

15327265_10154148232212005_3110148538485780256_n

15327341_762125730594865_2684505258310096164_n

15337644_10154148232217005_7904207847031895806_n

15350448_762125727261532_4925858195128755218_n

15356584_10154148232517005_1167820639846560688_n

2016-12-04-01-42-34

2016-12-04-01-42-30

2016-12-04-01-42-21