โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย Jimei University, Xiamen University และ Youjiang Medical University

Jimei University, Xiamen University และ Youjiang Medical University
แนะแนวทางโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ณ ห้องบรรยายรวม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

 7 ธันวาคม 2559


 

15384547_1345438575488969_2474443219156765304_o

15385275_1345438572155636_1449290577968422812_o

15385424_1345438692155624_7122047364273597748_o

15390791_1345440018822158_8721667606827062185_n

15391272_1345437998822360_422336649539922591_o

15391385_1345438562155637_2757229224423244488_o

15392985_1345438578822302_3235065867036984789_o