บรรยายพิเศษ เรื่อง งานวิจัยทางซิศวกรรมศาสตร์ ด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศุนย์รังสิต

กิจกรรมฟัง บรรยายพิเศษ เรื่อง งานวิจัยทางซิศวกรรมศาสตร์ ด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
โดยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศุนย์รังสิต
ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในรายวิชาสัมนาทางวิทยาศาสตร์
ณ ห้องบรรยายรวม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

14-15 ธันวาคม 2559

20161215_143807

20161215_144434

20161215_144523

20161215_155022

20161215_155314

20161215_155702

20161215_160056

20161215_160650

20161215_160654

20161215_160657

cimg0157

cimg0158

cimg0159

cimg0161

cimg0162

cimg0164

cimg0165

cimg0174

cimg0175

cimg0176

cimg0178

cimg0194

cimg0199