แสดงความยินดีและมอบของรางวัลให้กับนักเรียน “โครงการส่งเสริมโอลิมปิควิชาการ (สอวน.)2559 ค่ายที่ 1และค่ายที่ 2 ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์

16508471_1417979114901581_401234568150841073_n

16487645_1417982331567926_1457578115250824460_o

16487465_1417982188234607_1439169797964067229_o

16473890_1417977118235114_2867977049171826041_n

16463357_1418043964895096_248247567192208074_o

16462962_1417982864901206_7587832062759692640_o

16422285_1417979408234885_1425680395178207507_o

15894587_1417977381568421_3756923423069504027_n