ทุนการศึกษาจากรัฐาลญี่ปุ่น โครงการ Monbukagakusho (MEXT) ปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตร College of Technology Students

นายจิรวิชญ์ จิระชีวี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐาลญี่ปุ่น โครงการ Monbukagakusho (MEXT) ปีการศึกษา 2560
ในหลักสูตร College of Technology Students

2121