ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนทุกคน รางวัลการแข่งขัน ASMO THAI SCIENCE & MATH COMPETITION 2016 และ ฯลฯ

วันนจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดย ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัล ASMO THAI SCIENCE & MATH COMPETITION 2016 จำนวน 4 รางวัล
2. โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ TEDET : Thailand Educational Development and Evaluation Test จำนวน 3 รางวัล 12 รายการ
3. รางวัลการสอบแข่งขันทางการวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จำนวน 57 รายการ
4. รางวัลชมเชยในการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 17 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
5. รางวัลคะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ ครั้งที่ 19/2559 จาก สมคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรคื์ร่วมกับโรงเรียนนครสวรรค์
6. แสดงความยินดีกับ นางสาววารี เศรษฐพรรค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
รายการที่ 1 รางวัลการแข่งขัน ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 รางวัลชมเชย
รายการที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Open House มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ ลานโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
(ภาพโดย คณะกรรมการนักเรียน 2560)

16819116_1432976110068548_5879241247364011171_o

16903561_1432974610068698_2028056132111312258_o

16836322_1432975650068594_5460309017132247337_o

16819428_1432976553401837_1810797824663187010_o