รางวัลระดับภาคกลางและระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับภาคกลางและระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
 

1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ได้แก่ ด.ช.จิรเมธ อินทรไพโรจน์
2.รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ได้แก่ นายธนะพล แซ่เล้า
3. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 จำนวน 3 รางวัล
4.รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 จำนวน 2 รางวัล
5. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวจตุรพร ใจดี และนางสาวเปมิกา สุขสมบัติ
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
1.รางวัลเหรียญทองแดง รายการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ได้แก่ ด.ช.จิรเมธ อินทรไพโรจน์
2. รางวัลเหรียญเงิน รายการ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GPS ม.4-ม.6 ได้แก่ นางสาวจตุรพร ใจดี และ นางสาวมีน่าร์ จอง

16683886_1434980146534811_7192985190499552513_n

16804287_1434980396534786_5231822153531901352_o

16807374_1434980529868106_801803318332868205_n

16826054_1434980636534762_5992907407669830847_o

16830664_1434980403201452_975370980143439969_n

16831939_1434980386534787_4726309751144407860_n

16831939_1434980686534757_8203231842116517662_n

16832027_1434980756534750_447602051065134008_n

16864112_1434980149868144_431377119171328429_n

16864506_1434980793201413_5569969635761539397_n