กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1,4 กำหนดการกิจกรรมการเรียนรู้วิชาลูกเสือและเนตรนารีแบบ Block course ม.1-3 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 13 – 16 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2560

กำหนดการกิจกรรมการเรียนรู้วิชาลูกเสือและเนตรนารีแบบ Block course ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

 

ดาวโหลดกำหนดการ >>คลิกที่นี่<<