ประกาศ…รับสมัครเจ้าหน้าที่บริงานงานงบประมาณ และแผนงาน

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

         1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา

         2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม……คลิกที่นี่