แจ้งการปิดเรียนระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2560

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เรื่อง   แจ้งการปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2560

สิ่งที่แนบมาด้วย  1.ประกาศโรงเรียน 2.แนวทางการสอนชดเชย

                               รายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่