ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูคณิตศาสตร์ ครูภาษาญี่ปุ่น

ประกาศ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
        ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

        รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่